Toshiba Qosmio F45-AV Laptops

Toshiba offers 3 new laptops of the Qosmio F45-AV series, which are based on the Intel Santa Rosa platform, the Qosmio F45-AV410, Qosmio F45-AV411 and Qosmio-AV413. All of them are ...